Nhà đất đăng được đăng bởi: thanhmai2501

Chính chủ cần bán gấp lô đất Tổ dân phố Việt Hùng, thị trấn Thắng, Hiệp Hoà, Bắc Giang

Tổ dân phố Việt Hùng, thị trấn Thắng, Hiệp Hoà, Bắc Giang
Chính chủ cần bán gấp lô đất Tổ dân phố Việt Hùng, thị trấn Thắng, Hiệp Hoà, Bắc Giang - Giá bán: 25.000.000 đồng/m2 - Liên hệ: Cô Lý 0339455170 - Thửa đất số 181, tờ bản đồ số 24 - Địa chỉ: Tổ dân phố Việt Hùng, thị trấn Thắng, Hiệp Hoà, Bắc Giang - Diện tích: 129,2 m2 - Mục đích sử dụng: Đất ở tại Đô thị 87m2, đất trồng cây lâu năm 42,2 m2 - Thời hạn sử dụng: Đất ở tại Đô thị: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm: 15/10/2043
Diện tích: 129 m2
Giá: 3 tỷ 223 triệu

Bán gấp lô đất ở Thôn Đồng Tâm, xã Thường Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

Thôn Đồng Tâm, xã Thường Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang
Bán gấp lô đất ở Thôn Đồng Tâm, xã Thường Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang - Diện tích: 168,1 m2 - Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn 90 m2, đất trồng cây lâu năm 78,1 m2 - Thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông thôn: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm: 15/10/2043 - Thửa đất số 180, tờ bản đồ số 2 - Địa chỉ: Thôn Đồng Tâm, xã Thường Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang - Giá Bán: 25.000.000 đồng/m2 - Liên hệ: Cô Lý 0339455170
Diện tích: 168 m2
Giá: 4 tỷ 200 triệu

Cần bán gấp lô đất ở Thôn Danh Thượng 3, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

Thôn Danh Thượng 3, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang
Cần bán gấp lô đất ở Thôn Danh Thượng 3, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang - Thửa đất số 143, tờ bản đồ số 16 - Địa chỉ: Thôn Danh Thượng 3, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang - Diện tích: 110,1 m2 - Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn - Thời hạn sử dụng: Lâu dài - Giá bán:20.000.000 đồng/m2 - Liên hệ: Cô Lý 0339455170
Diện tích: 110 m2
Khu vực: Tân Tiến, La Gi
Giá: 2 tỷ 200 triệu

Cần bán nhanh lô đất Tổ dân phố Hưng Thịnh, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

Tổ dân phố Hưng Thịnh, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang
Cần bán nhanh lô đất Tổ dân phố Hưng Thịnh, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang - Thửa đất số 206, tờ bản đồ số 1 - Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Thịnh, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang - Diện tích: 146 m2 - Mục đích sử dụng: Đất ở tại Đô thị - Thời hạn sử dụng: Lâu dài - Giá bán: 29.000.000 đồng/m2 - Liên hệ: Cô Lý 0339455170
Diện tích: 146 m2
Giá: 4 tỷ 234 triệu

Chính chủ cần bán lô đất xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, Bắc Ninh

xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, Bắc Ninh
Chính chủ cần bán lô đất xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, Bắc Ninh - Thửa đất số 347, tờ bản đồ số 9 - Địa chỉ: xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, Bắc Ninh - Diện tích: 72,8 m2 - Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn - Thời hạn sử dụng: Lâu dài - Giá bán: 18.000.000 đồng/m2 - Liên hệ: Cô Lý 0339455170
Diện tích: 73 m2
Giá: 1 tỷ 310 triệu

Chính chủ cần bán lô đất Khu phố Minh Khai, phường Đông Ngàn, thành phố, Từ Sơn, Bắc Ninh

Khu phố Minh Khai, phường Đông Ngàn, thành phố, Từ Sơn, Bắc Ninh
Chính chủ cần bán lô đất Khu phố Minh Khai, phường Đông Ngàn, thành phố, Từ Sơn, Bắc Ninh - Thửa đất số 201, tờ bản đồ số 3 - Địa chỉ: Khu phố Minh Khai, phường Đông Ngàn, thành phố, Từ Sơn, Bắc Ninh - Diện tích: 64,4 m2 - Mục đích sử dụng: Đất ở tại Đô thị - Thời hạn sử dụng: Lâu dài - Giá bán: 60.000.000 đồng/m2 - Liên hệ: Cô Lý 0339455170
Diện tích: 65 m2
Khu vực: Tân Hải, La Gi
Giá: 3 tỷ 864 triệu

Đất bán địa chỉ Thôn Danh Thượng 3, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

Thôn Danh Thượng 3, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang
Đất bán địa chỉ Thôn Danh Thượng 3, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang - Thửa đất số 143, tờ bản đồ số 16 - Địa chỉ: Thôn Danh Thượng 3, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang - Diện tích: 110,1 m2 - Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn - Thời hạn sử dụng: Lâu dài - Giá bán: 20.000.000 đồng/m2 - Liên hệ: Cô Lý 0339455170
Diện tích: 110 m2
Khu vực: Tân Hà, Hàm Tân
Giá: 2 tỷ 200 triệu

Bán gấp lô đất Khu phố Minh Khai, phường Đông Ngàn, thành phố, Từ Sơn, Bắc Ninh

Khu phố Minh Khai, phường Đông Ngàn, thành phố, Từ Sơn, Bắc Ninh
Bán gấp lô đất Khu phố Minh Khai, phường Đông Ngàn, thành phố, Từ Sơn, Bắc Ninh - Thửa đất số 201, tờ bản đồ số 3 - Địa chỉ: Khu phố Minh Khai, phường Đông Ngàn, thành phố, Từ Sơn, Bắc Ninh - Diện tích: 64,4 m2 - Mục đích sử dụng: Đất ở tại Đô thị - Thời hạn sử dụng: Lâu dài Giá bán; 60.000.000 đồng/m2 Liên hệ: Cô Lý 0339455170
Diện tích: 65 m2
Giá: 3 tỷ 864 triệu

Đất bán Địa chỉ Tổ dân phố Việt Hùng, thị trấn Thắng, Hiệp Hoà, Bắc Giang

Tổ dân phố Việt Hùng, thị trấn Thắng, Hiệp Hoà, Bắc Giang
Đất bán Địa chỉ Tổ dân phố Việt Hùng, thị trấn Thắng, Hiệp Hoà, Bắc Giang - Thửa đất số 181, tờ bản đồ số 24 - Địa chỉ: Tổ dân phố Việt Hùng, thị trấn Thắng, Hiệp Hoà, Bắc Giang - Diện tích: 129,2 m2 - Mục đích sử dụng: Đất ở tại Đô thị 87m2, đất trồng cây lâu năm 42,2 m2 - Thời hạn sử dụng: Đất ở tại Đô thị: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm: 15/10/2043 - Giá bán: 25.000.000 đồng/m2 - Liên hệ: Cô Lý 0339455170
Diện tích: 129 m2
Giá: 3 tỷ 230 triệu

Bán đất Thôn Đồng Tâm, xã Thường Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

Thôn Đồng Tâm, xã Thường Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang
Bán đất Thôn Đồng Tâm, xã Thường Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang - Thửa đất số 180, tờ bản đồ số 2 - Địa chỉ: Thôn Đồng Tâm, xã Thường Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang - Diện tích: 168,1 m2 - Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn 90 m2, đất trồng cây lâu năm 78,1 m2 - Thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông thôn: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm: 15/10/2043 - Giá bán:25.000.000 đồng/m2 - Liên hệ: Cô Lý 0339455170
Diện tích: 168 m2
Giá: 4 tỷ 202 triệu
12
Đăng tin ngay