Tư vấn pháp lý BĐS

Khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, việc giải quyết hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai, cấp sổ đỏ như thế nào?

Theo Điều 256 Luật Đất đai 2024 thì việc giải quyết về hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai, cấp sổ đỏ khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực được thực hiện như sau.

Vì sao đề xuất thay mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Bộ Tài nguyên và Môi trường lý giải, mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới đảm bảo mỹ quan, bảo mật, góp phần hiện đại hóa ngành quản lý đất đai.

Từ năm 2025, sẽ chỉ còn 4 trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, người dân cần biết

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Trong đó, có đề xuất về trường hợp được miễn tiền sử dụng đất.

Cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ : Hướng dẫn thủ tục cụ thể

Dưới đây là quy định về cấp sổ đỏ cho hộ gia đình đang sử dụng đất không có giấy tờ mà người dân cần nắm rất rõ.

Từ 2025, mẫu sổ đỏ, sổ hồng mới sẽ có hàng loạt thay đổi, người dân có phải đổi sổ đỏ cũ không?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ, sổ hồng) là một trong những giấy tờ quan trọng với mỗi gia đình, cá nhân là chủ sử dụng đất.

Những trường hợp được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, người dân cần biết

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/1/2025 quy định 7 trường hợp được phép chuyển đổi mực đích sử dụng đất.

6 trường hợp sẽ bị Nhà nước thu hồi sổ đỏ từ 2025

Sau khi Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực, người dân cần lưu ý ngay 6 trường hợp sẽ bị Nhà nước thu hồi sổ đỏ từ 01/01/2025.

Những nhóm người sử dụng đất không giấy tờ sắp được cấp sổ đỏ, người dân cần biết

Theo Luật đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/1/2025 quy định 3 nhóm người sử dụng đất không có giấy tờ sẽ được cấp sổ đỏ.

Quy định mới về tách thửa đất người dân cần biết

Hiện nay, Luật Đất đai năm 2013 không quy định nguyên tắc, điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất. Tuy nhiên, đến Luật Đất đai năm 2024 đã bổ sung quy định về nguyên tắc, điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất. Vậy, quy định cụ thể thế nào?

Từ năm 2025, Luật Đất đai bỏ trường hợp người sử dụng đất là hộ gia đình

Hộ gia đình đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất trước khi luật mới có hiệu lực sẽ có quyền và nghĩa vụ như với cá nhân sử dụng đất.
Đăng tin ngay